Tìm kiếm

Chính sách Bảo mật thông tin

Kính gửi: Quý đọc giả

1. Chính sách đăng tin

Vneed.com cũng không cho phép đăng và bình luận các tin tức nhạy cảm, liên quan đến chính trị, tôn giáo và nhưng tin tức không phù hợp với văn hóa Việt Nam.

2. Chính sách bảo mật thông tin

Khi trở thành đọc giả của Vneed.com. Thông tin và dữ liệu của quý đọc giả vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin cần thiết khác có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý đọc giả.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý đọc giả trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Thay đổi của Chính sách Bảo mật

Vneed.com có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

Nếu quý đọc giả không hài lòng với việc chúng tôi xử lý thắc mắc hay khiếu nại của quý đọc giả, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại vneed.com@gmail.com.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

facebook : https://www.facebook.com/Vneed.vn