Tìm kiếm

Nhạc thiền tĩnh tâm cho ngày mới Bình an.

Tổng hợp: V-Need.com
Nhạc Thiền tĩnh tâm cho ngày mới An lạc & Bình an. "Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc." - Đức Phật
POST: ATCS_004
Nguồn tin tham khảo: V-Need